Vi i Kosmologisk Livstro holder ilden levende gjennom jevnlige seremonier. Herunder ildseremonier ved vårjevndøgn, høstjevndøgn, sommersolverv og vintersolverv.