Ilden brennerKosmologisk Livstro
Liaveien 29
1369 Stabekk
Norge

Tel: 900 88 207 ( Eirik Boie Myrhaug, styreleder)
Org.nr.: 988 053 732
Kontonr.: 0539.36.27583

E-post: post@kosmologisklivstro.no

Kosmologisk Livstro ble stiftet i 1994 og er et offentlig godkjent trossamfunn med alle offentlige rettigheter til å utføre ritualer og seremonier som navnedag/dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse.

Vår intensjon står nedfelt i formålsparagrafen.