Ilden brennerKosmologisk Livstro
Semsv. 156A
1384 ASKER
Norge

Telefon: 481 44 973 (styreleder)
Org.nr.: 988 053 732
Kontonr.: 0539.36.27583

E-post: post@kosmologisklivstro.no

Kosmologisk Livstro ble stiftet i 1994 og er et offentlig godkjent trossamfunn med alle offentlige rettigheter til å utføre ritualer og seremonier som navnedag/dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse.

Vår intensjon står nedfelt i formålsparagrafen.