Ilden brennerKosmologisk Livstro
Prost Holms v. 389
2019 Skedsmokorset
Norge

Tel: 95 03 56 12 ( Bonnie Rungarunga, styreleder)
Org.nr.: 988 053 732
Kontonr.: 0539.36.27583

E-post: post@kosmologisklivstro.no

Kosmologisk Livstro ble stiftet i 1994 og er et offentlig godkjent trossamfunn med alle offentlige rettigheter til å utføre ritualer og seremonier som navnedag/dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse.

Vår intensjon står nedfelt i formålsparagrafen.