• Kosmologisk Livstro tilbyr seremonier ved følgende av livets overganger:
    Navnedag/dåp, vielse/bryllup og begravelse/sjeleferd.

Tilbyr også seremonier ved andre større livsendringer, som flytting, oppløsning av partnerskap og andre overganger i livssituasjonen.

  • Kosmologisk Livstro tilbyr også seremonier til støttemedlemmer og ikke medlemmer.
  • Alle som er medlemmer i Kosmologisk Livstro og ikke medlem i andre livssynsorganisasjoner/kirker har rett til å få utført seremonier.
  • Våre seremonier kan tilpasses hver enkelts ønske utover det som er fastsatt av Kosmologisk Livstro. Seremonien utformes i samarbeid med seremonilederen.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har ønske eller spørsmål til noen av våre seremonier på post@kosmologisklivstro.no

Seremoni ved vårevndøgn, Sogsnvann, Oslo 2016

Seremoni ved vårevndøgn, Sogsnvann, Oslo 2016

Priser på seremonier

Navneseremoni og Vielse
medlemmer: kr.2500,-
ikke medlemmer: kr.3900,-

Bisettelse
medlemmer kr. gratis,-
ikkemedlemmer kr. 3900,-

Minneseremoni (askespredning, urne-nedsettelse eller lignende med begrenset tale)
medlemmer kr. gratis,-
ikke medlemmer kr. 1500,-